ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫМЕН ІСКЕРЛІК БАЙЛАНЫС НЫҒАЯДЫ

0
Түркістан облысының инвестиция және экспорт басқармасының басшысы Қайрат Азимов Қырғыз Республикасының Алматы қаласындағы Бас консулымен кездесті. Басқарма басшысы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қысқаша тоқталып, мұнда инвестиция тартуға жайлы жағдай жасалғанын, аймақтың туристік әлеуеті мол екенін айтты.
Өз кезегінде бас консул Назарали Арипов бауырлас елмен кез келген салада бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін жеткізді.
Кездесу соңында тараптар алдағы уақытта мәдени-танымдық, іскерлік байланыстарды жандандыруға уағдаласты.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
УКРЕПЯТСЯ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ С РЕСПУБЛИКОЙ КЫРГЫЗСТАН
Руководитель управления по инвестициям и экспорту Туркестанской области Кайрат Азимов встретился с Генеральным консулом Республики Кыргызстан в гороле Алматы. Глава управления кратко остановился на социально-экономическом развитии региона, отметив, что здесь созданы комфортные условия для привлечения инвестиций и регион обладает большим туристическим потенциалом.
В свою очередь, генеральный консул Назарали Арипов выразил готовность сотрудничать с братской страной в любой сфере.
В завершение встречи стороны договорились в дальнейшем активизировать культурно-познавательные и деловые контакты.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
BUSINESS TIES WITH THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN WILL BE STRENGTHENED
The head of the Investment and Export Department of the Turkestan region, Kairat Azimov, met with the Consul General of the Republic of Kyrgyzstan in the city of Almaty. The head of the department briefly dwelt on the socio-economic development of the region, noting that comfortable conditions have been created here to attract investment and the region has great tourist potential.
In turn, Consul General Nazarali Aripov expressed readiness to cooperate with the fraternal country in any field.
At the end of the meeting, the parties agreed to further intensify cultural, educational and business contacts.
Press service of akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ