Түркістан: Күрделі ота жасау бойынша мастер-класс өткізілді

0
15
Түркістан облыстық клиникалық ауруханасында күрделі ота жасау бойынша мастер-класс өткізілді. Жүрек жетіспеушілігі және ес жоғалтумен асқынған жүректің қарыншаүстілік тахикардиясы мен жүректің қосымша өткізгіш жолдарына жүрекішілік электрофизиологиялық зерттеу және радиожиілікті аблациялау отасы жүзеге асты.
Мастер-класты аритмолог дәрігерлермен бірлесіп, Астана қаласындағы Президенттің Іс жүргізу басқармасы ауруханасының жетекші маманы Ринат Камиев өткізді. Шеберлік сағатына Облыстық клиникалық ауруханасының дәрігерлері қатысты.
__
ТУРКЕСТАН: ПРОВЕДЕН МАСТЕР-КЛАСС ПО СЛОЖНОЙ ОПЕРАЦИИ
В Областной Клинической Больнице Туркестанской области впервые проведен мастер-класс с участием ведущего специалиста хирурга – аритмолога Больницы Управления Делами Президента РК г. Астана Рината Камиева.
В ходе мастер-класса пациентам проведено внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотная аблация проводящих путей: медленных и дополнительных путей атрио-вентрикулярного соединения с использованием внутрисердечных электродов при различных формах тахиаритмии (пароксизмальная наджелудочковая ортодромная реципрокная тахикардия и синдром WPW), осложненной сердечной недостаточностью и синкопальными состояниями. В мастер-классе участвовали врачи Областной клинической больницы.

ПІКІР ЖАЗУ