ТҮРКІСТАН: ТҮЛКІБАСТА ЖАҢА БАЛАБАҚША ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ

0
Түркістан облысы, Түлкібас ауданында 100 балаға шақталған «Жас дарын» жеке балабақшасы пайдалануға берілді. Салтанатты шараға аудан әкімінің орынбасары Е.Орманов, аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы Е.Қадірбек, округ әкімі М.Телғараев қатысып, ауыл тұрғындарын құттықтады.
Аудан әкімінің орынбасары әлеуметтік нысанды жеке өз қаржысына соққан Байбатшаев Теміржан Асайұлына аудан әкімінің құттықтауын жеткізіп, Алғыс хатын табыс етті.
Осы уақытқа дейін ескі ғимаратта мектепке даярлық білімін алып келген Балықты ауылының бүлдіршіндері енді жаңа, барлық стандартқа сай балабақшаға көшіріледі.
Бүгінде ауданда 51 мектепке дейінгі ұйым бар. Оның ішінде 48 балабақша, 3 шағын орталық қызмет көрсетуде. Балаларды мектепке дейінгі оқыту және тәрбиемен қамту көрсеткіші 100 пайызды құрайды.
Қазіргі таңда ауданымызда барлық балабақшаларға кезекке қою, жолдама беру, қабылдау «balabaqsha.snation.kz» жүйесімен автоматтандырылған. Ендігі кезекте балалардың балабақшаға келуін есепке алуды автоматтандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл нақты баланың келіп-кетуін бақылайтын ашық жүйе болмақ. Сонымен қатар алдағы уақытта балабақша педагогтеріне арналған оқу-әдістемелік кешенімен, көмекші материалдардан тұратын «bilimkids. kz» онлайн білім беру платформасын енгізу жұмыстары іске аспақ. Бұл өз кезегінде тәрбиешілердің білімін шындап, заманауи оқу-процестерін меңгеруге зор септігін тигізбек.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
__
ТУРКЕСТАН: В ТЮЛЬКУБАСЕ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В Тюлькубасском районе Туркестанской области введен в эксплуатацию частный детский сад «Жас дарын», рассчитанный на 100 детей. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима района Е. Орманов, руководитель районного отдела развития человеческого потенциала Е. Кадирбек, аким округа М. Телгараев, они поздравили сельчан.
Заместитель акима района лично вручил предпринимателю Темиржану Асаевичу Байбатшаеву, который на свои средства построил детсад, поздравление акима района и благодарственное письмо.
Теперь маленькие жители села Балыкты будут готовиться к школе в новом, построенном по всем стандартам детском саду.
В Тюлькубасском районе 51 дошкольная организация — 48 детских садов и три мини-центра. Охват детей дошкольным обучением и воспитанием составляет 100%.
Во всех детсадах района постановка на очередь, прием и выдача направлений ведется автоматизированной системой balabaqsha.snation.kz. Теперь будет проведена работа по автоматизации учета посещаемости детских садов. Это будет открытая система контроля за прибытием конкретного ребенка. Кроме того, в дальнейшем будет создан учебно-методический комплекс для педагогов детских садов, состоящий из вспомогательных материалов онлайн-образовательной платформы bilimkids.kz. Это, в свою очередь, будет способствовать осмыслению знаний воспитателями и овладению ими современными учебно-образовательными методиками.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
TURKESTAN: A NEW KINDERGARTEN HAS BEEN PUT INTO OPERATION IN TULKUBAS
A private kindergarten «Zhas Daryn», designed for 100 children, has been put into operation in the Tulkubassky district of Turkestan region. The solemn event was attended by Deputy akim of the district E. Ormanov, head of the district Department of Human Development E. Kadirbek, akim of the district M. Telgaraev, they congratulated the villagers.
The deputy akim of the district personally handed the entrepreneur Temirzhan Asaevich Baybatshayev, who built a kindergarten at his own expense, a congratulation from the akim of the district and a letter of thanks.
Now the little residents of the village of Balykty will prepare for school in a new kindergarten built according to all standards.
There are 51 preschool organizations in the Tulkubas district — 48 kindergartens and three mini-centers. The coverage of children with preschool education and upbringing is 100%.
In all kindergartens of the district, queuing, receiving and issuing directions is carried out by an automated system balabaqsha.snation.kz . Now work will be carried out to automate the attendance of kindergartens. It will be an open control system for the arrival of a particular child. In addition, in the future, an educational and methodological complex for kindergarten teachers will be created, consisting of auxiliary materials of an online educational platform bilimkids.kz . This, in turn, will contribute to the comprehension of knowledge by educators and their mastery of modern educational methods.
Press service of the akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ