ТҮРКІСТАН: АЛҒАШ РЕТ МИ ІСІКТЕРІН ЕМДЕУДЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРЛЫҚ ТӘСІЛ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛДЫ

0
Түркістан облыстық клиникалық ауруханасында алғаш рет ми ісіктерін емдеуде мультидисциплинарлық тәсіл жүзеге асырылды. Барлық оталар нейронавигациялық жүйенің көмегімен және мидың функционалды маңызды аймақтарының, атап айтқанда ми бағанасының және артқы бас сүйек шуңқырының бас сүйек-ми нервтерінің үздіксіз нейромониторингін бақылау арқылы жасалынды.
Бұл нейрохирургиялық оталар «Leica Microsystems» компаниясының заманауи операциялық микроскопы көмегімен орындалды. Отаны нейрохирург, м.ғ.д., профессор Серік Дүйсенбіұлы, нейрофизиологиялық мониторингті Алматы қаласындағы ОКА дәрігер-невропатологы Махмұт Мұратұлы жүргізді.
Бірінші науқаста мидың оң жағы шеткі аймағының алдыңғы бөлігінің экстрааксиалды көлемді ісігі болды. Науқасқа отаның күрделі тәсілін қолдана отырып, хирургиялық көмек көрсетілді. Тағы бір науқаста миының IV қарыншасының түбінің көлемді ісігі болды. Жасалған барлық ота асқынусыз өтті. Күрделі ота арқасында қауіпті ісіктен арылған емделушілердің жағдайы қалыпты.
__
ТУРКЕСТАН: ВПЕРВЫЕ ИСПОЛЬЗОВАН МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
В Туркестанской областной клинической больнице впервые применили мультидисциплинарный подход к лечению опухолей головного мозга. Все операции выполняются с помощью нейронавигационной системы и путем непрерывного нейромониторинга черепно-мозговых нервов функционально значимых областей мозга, в частности, мозгового ствола и задней черепной ямки.
Эти нейрохирургические операции были выполнены с помощью современного операционного микроскопа компании Leica Microsystems. Операцию провел местный нейрохирург, д. м. н., профессор Серик Дуйсенбиулы, а нейрофизиологический мониторинг — врач-невропатолог ЦКБ из Алматы Махмут Муратулы.
У первого пациента была экстрааксиальная объемная опухоль передней части крайнего правого отдела головного мозга. Больному была проведена сложнейшая хирургическая операция. У другого пациента была объемная опухоль дна IV желудочка. Все оперативные вмешательства проводились без осложнений. Состояние пациентов сейчас удовлетворительное.

ПІКІР ЖАЗУ