ТҮРКІСТАНДА ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ТАЗАЛЫҚ АКЦИЯСЫ ӨТТІ

0
«Дүниежүзілік тазалық күніне» орай бүгін Түркістан облысында жалпыхалықтық сенбілік өтті. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды бастаған сенбілікке оның орынбасарлары, қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков, облыс әкімінің штаттан тыс кеңесшісі Ерлан Абдиев қатысып, түркістандықтармен бірге «Жібек жолы» саябағында ағаш екті. Тазалық шарасына 1 мыңға жуық түркістандық белсене атсалысты.
Облыс әкімі табиғат жанашырларына алғысын айтып, барша жерлестерді табиғатты аялауға, тазалық сақтауға шақырды. Тек қана сенбілік есебінде аталып өтпей, жүйелі түрде жасалатын іс болуы керек екенін айтты.
Облыс аумағында ұйымдастырылған шараға мемлекеттік қызметшілер, депутаттар, кәсіпкерлер, қала тұрғындары мен еріктілер белсенділік танытып, жалпы 30 мыңға жуық адам қатысып, туған жердің тазалығына үлес қосуда. Сенбілікте саябақтар мен гүлзарларға екі жүзге жуық қылқан жапырақты ағаш отырғызылды. Оларды болашақта бағып-күтуге арнайы мекеме бекітілді. Көгалдандыру жұмыстары жаппай жүргізіліп жатыр.
«Дүниежүзілік тазалық күні» — ғаламшардың тазалығы үшін күресте әлемнің 180 елін біріктірген біздің заманымыздың ең ірі азаматтық қозғалыстарының бірі. Бұл күні әлемнің түкпір-түкпірінен еріктілер жерді қоқыстардан тазарту үшін жиналады. Жағажайлар, өзендер, ормандар мен көшелер қоқыстардан тазаланады. Науқанның негізгі міндеттерінің бірі – жұртшылықты экологиялық сауаттылыққа баулу.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
___
В ТУРКЕСТАНЕ ПРОХОДИТ СУББОТНИК С УЧАСТИЕМ АКИМА ОБЛАСТИ
В честь Всемирного дня чистоты сегодня в Туркестанской области проходит всеобщий субботник. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, его заместители, аким Туркестана Нурбол Турашбеков, внештатный советник акима области Ерлан Абдиев вместе с туркестанцами посадили деревья в парке «Жибек жолы». Всего в акции участвовало около одной тысячи жителей областного центра.
Аким области поблагодарил неравнодушных граждан и призвал земляков бережно относиться к природе и содержать территории в чистоты. Он подчеркнул, что такой настрой должен быть не только во время субботников — это должно стать системным делом.
В мероприятии, проходящем по территории всей области, принимают участие госслужащие, депутаты, предприниматели, жители города и волонтеры — в общей сложности около 30 тысяч человек. В парках и скверах высажено около 200 деревьев. За ними будет ухаживать специальное учреждение. Работы по озеленению в регионе ведутся массово.
Всемирный день чистоты — одно из крупнейших гражданских движений, объединившее 180 стран мира в борьбе за чистоту планеты. В этот день волонтеры со всего мира собираются вместе, чтобы очистить землю. От мусора очищают пляжи, реки, леса и улицы. Одна из основных задач кампании – привлечение общественности к экологической грамотности.
Пресс-служба акима Туркестанской области
__
A CLEAN-UP DAY IS BEING HELD IN TURKESTAN WITH THE PARTICIPATION OF THE AKIM OF THE REGION
In honor of the World Purity Day, a general clean-up day is being held in the Turkestan region today. Akim of Turkestan region Darkhan Satybaldy, his deputies, akim of Turkestan Nurbol Turashbekov, freelance adviser to the akim of the region Yerlan Abdiev together with Turkestanis planted trees in the park «Zhibek Zholy». In total, about one thousand residents of the regional center participated in the action.
The akim of the region thanked the concerned citizens and urged fellow countrymen to take care of nature and keep the territories clean. He stressed that this attitude should be not only during subbotniks — it should become a systematic matter.
The event, which takes place throughout the region, is attended by civil servants, deputies, entrepreneurs, residents of the city and volunteers — a total of about 30 thousand people. About 200 trees have been planted in parks and squares. They will be cared for by a special institution. Landscaping works in the region are carried out massively.
The World Purity Day is one of the largest civil movements that united 180 countries of the world in the struggle for the purity of the planet. On this day, volunteers from all over the world come together to clean up the earth. Beaches, rivers, forests and streets are cleared of garbage. One of the main objectives of the campaign is to attract the public to environmental literacy.
Press service of akim of Turkestan region

ПІКІР ЖАЗУ